DEX LEGENDARIUM™

DEX ITINERARIUM™

DEX SEMINARIUM™

DEX BESTIARIUM™

DEXPERIENCE™

AUTER EGG™

©2019

©2020 DEX LEGENDARIUM™, DEX ITINERARIUM™, DEX SEMINARIUM™, DEX BESTIARIUM™ & DEXPERIENCE™ är varumärken & IP som ägs av Allvin & Partners.

Vänligen observera att design, bilder, illustrationer, & format är konceptuell konst för presentation och kan komma att se annorlunda ut i tryckt utgåva. 

Utgivare: Allvin & Partners, Åsebyberg 940, 442 98 Kode. Företaget innehar F-skattsedel.